Skip to main content

True or False?

Zie je of iemand liegt? Fijne startoefening als luisteren en vraagtechniek een rol speelt

Hoe

Instructie deelnemers: "De acteur vertelt dadelijk 3 dingen over zichzelf, waarvan er 1 is gelogen. Dus let goed op!" 

De acteur vertelt bijvoorbeeld de volgende 3 dingen: "Ik rijd Mercedes, ik heb 3 kinderen en ik heb een slang als huisdier."
 
Stap 1:  Laat de deelnemers opschrijven welk punt volgens hen gelogen is en waarom. Bespreek hun antwoorden; de acteur zegt niets.  

Stap 2: De deelnemers mogen de acteur gedurende 1 of 1,5 minuut vragen stellen om te achterhalen welk punt gelogen is. (Let hierbij scherp op de vraagtechniek).

Stap 3: Laat de deelnemers nogmaals opschrijven welk punt volgens hen gelogen is en waarom. Bespreek hun antwoorden. Vraag ook iemand van mening is veranderd en waarom?

Stap 4: de acteur onthult de leugen.

Nabespreken op

  • De werking van zaken als intuïtie, aannames, het halo- en horneffect.
  • Vraagtechniek: wat voor vragen helpen hierbij en wat voor vragen leveren niks op?

Bron: Andre Witbreuk


Tags bij deze werkvorm:


Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP