Skip to main content
5 werkvormen: filters: thema ketenbewustzijn | wis filters
thema ketenbewustzijn:
Hoe hangen de dingen samen? Een opmerking van de receptionist kan storm opleveren in de Boardroom
09-04-2022 dilemma |ketenbewustzijn

Ook dat nog!

Een theaterstuk waarin knelpunten en dilemma's binnen een organisatie getoond worden.

Rode Draad Casus

Stapsgewijs door alle fasen van een traject: een acquisitietraject, een adviestraject, een onderhandelingstraject, de complete P&O-cyclus, etc.

Games

Teams werken in competitie aan dezelfde opdracht.

Simultaan Simulatie

subgroepen doorlopen zelfstandig een leerproces.

Het M&M-spel

Groepsdynamica spel met 3 teams

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP