Skip to main content

IPIE IV Schakelen met IPIE

Schakelen tussen de communicatie-niveaus


hulpbestand: ijsberg afbeelding

Hoe

Hang links en rechts voor de groep twee flip-over vellen, met daarop onder elkaar de letters I, P, I, E.
Drie cursisten: A staat bij de linker flap, B bij de rechter flap. C zit voor A. De acteur zit voor B.

C en de acteur voeren een gesprek, b.v. een functioneringsgesprek. C is de leidinggevende, de acteur de medewerker. Terwijl zij hun gesprek voeren, wijst A steeds op de flap aan op welk niveau C zit. B wijst steeds op zijn flap aan waar de acteur zit; het publiek ziet dus of C en de acteur op hetzelfde niveau communiceren.
De acteur schakelt regelmatig tussen de niveaus, waardoor C mee kan/moet schakelen en A en B tussen letters kunnen switchen.

Als het goed gaat, wijzen A en B steeds hetzelfde niveau aan: als de acteur b.v. emotioneel reageert, gaat C ook naar het niveau van de Emotie om daar aandacht aan te besteden. Als C niet mee schakelt, wordt dat direct zichtbaar, omdat B met zijn vinger bij een ander niveau zit dan A. De observatoren mogen C helpen: “Doe iets met die emotie“!

Nabespreken op

 

  • het effect van schakelen tussen de niveaus
  • aansluiten bij de ander

Bron: Roland Verheugd


Tags bij deze werkvorm:

Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP