Skip to main content

Gevoelsreflecties

Hoe geef je een rake gevoelsreflectie? Deze techniek wordt o.a.gebruikt in Motiverende Gespreksvoering

Hoe

Leg uit waar het bij gevoelsreflecties om draait: in je eigen woorden de gevoelens weergeven die doorklinken in de woorden of de lichaamstaal van de ander. Je benoemt dus het onderliggende gevoel dat je bij de ander waarneemt, wat iets heel anders is dan de inhoud van wat iemand vertelt samenvatten.
Voorbeeld: als iemand jou op gespannnen wijze vertelt over een aanstaande sollicitatie: "Je ziet er tegenop".
Maak een cirkel van maximaal 6 mensen en ga er zelf tussen zitten. Je doet zelf mee en geeft de ene keer een 'rake' reflectie en de volgende keer een niet-rake, om de anderen te laten ervaren wat dat doet.

A begint en vertelt iets persoonlijks, iets dat hem 'raakt'. Daarna geven alle toehoorders een gevoelsreflectie. Tot slot geeft A aan welke reflecties het best aansluiten bij zijn gevoel. Iedereen komt aan de beurt.

Al doende leren deelnemers om de kern uit iemands verhaal te pakken.

Nabespreken op

  • Wanneer is een gevoelsreflectie raak?
  • Wat vraagt het van je om een goede reflectie te geven?

Bron: Toos Bik en Christel Hobbelen, Mediation Trainingsinstituut MTi


Tags bij deze werkvorm:


Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP