Skip to main content

Feedback Verkennen II

Modelverkenner; uitspreken of vermijden?

Hoe

Instructie deelnemers: “Jij en de acteur zijn vrienden. Hij heeft een mooi, duur boek van jou geleend. Als hij het teruggeeft, zie je dat er krassen op zitten. Wat doe je?”

De acteur benadert een deelnemer (A) met een boek, bedankt hem vriendelijk voor het lenen en geeft het terug, zonder iets over de krassen te zeggen. Als A over de krassen begint, zegt hij: “Ja, mijn dochtertje zat op tafel te kleuren en toen is dat gebeurd.” Hij maakt geen excuses, maar wacht af wat A doet en wil:

  • als A sub-assertief is, bagatelliseert de acteur het probleem
  • als A agressief is, gaat de acteur de strijd aan
  • als A assertief is, maakt hij oprecht zijn excuses.

Stop het gesprekje na maximaal 1 minuut en vraag A:

  • hoe heb je het aangepakt?
  • wat waren je overwegingen?
  • wat heeft je aanpak teweeg gebracht?

Laat de acteur kort feedback geven: hoe kwam A op hem over?

De acteur gaat op dezelfde manier langs meerdere deelnemers. Gaandeweg heb je het over zaken als: feedback, assertiviteit, uitspreken, etc.
 

Bron: Oscar Geitenbeek


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Tijd:
Groepsgrootte:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP