Skip to main content

Feedback Verkennen I

Modelverkenner; feedback, hoe geef je dat? En hoe niet?

Hoe

Instructie deelnemers: “Stel je voor: ik ben jouw manager. Vanochtend was jij 20 minuten te laat bij het teamoverleg - bedenk zelf waarom. Ik kom zo bij je langs om het er even over te hebben.”

Zet 4 deelnemers naast elkaar en geef ze op de volgende 4 ‘foute’ manieren, feedback. Na ieder gesprekje schrijven alle deelnemers -dus ook de observatoren- 2 dingen op:

  • wat vind je van deze aanpak?
  • wat is het effect ervan?
Fout 1: zonder aandacht

Terwijl je in je tas rommelt, je jas pakt en op weg naar buiten bent, vraag je de deelnemer of hij voortaan op tijd wil komen.

Fout 2: indirect

Ga bij een deelnemer zitten en zeg op amicale toon dat je nou toch iets leuks hebt gezien: bij de Hema zijn momenteel de wekkers in de aanbieding... "Zomaar even een tip…"

Fout 3: op de persoon

“Ik dacht dat jij beter was opgevoed; je weet hoe belangrijk ik die vergaderingen vind. Je stelt me echt teleur.”

Fout 4: erop en erover

Je walst over de ander heen: “Je was te laat, we hebben met z'n allen op je zitten wachten. We willen de vergaderingen gezamenlijk starten, dus voortaan kom je op tijd, afgesproken? Afgesproken!”

voor meer ‘foute’ feedbackmanieren, zie onder bij Extra.

Nabespreken

Bespreek de 4 manieren een voor een na. Betrek daarbij zowel de deelnemer die het betrof als de anderen. Stel vragen als:

  • Wat vond je ervan? Wat doet dat met je?
  • Wat zou je gewild hebben? Wat was hier prettig geweest?
  • Doe je iets met de feedback als het zo gaat?

Neem met de deelnemers n.a.v. deze nabespreking de correcte feedbackregels nog eens door.

Ook kun je 1 of 2 deelnemers vragen de acteur feedback te geven over de manier waarop hij hun net feedback heeft gegeven, maar dan op de juiste manier. Bijvoorbeeld, als reactie op Fout 1: “Terwijl jij je tas aan het inpakken was en op punt stond om weg te gaan, vertelde je me dat ik 20 minuten te laat op de vergadering was. Daardoor kreeg ik de indruk dat je het niet echt belangrijk vond en voelde ik me niet echt aangesproken. Ik heb het gehoord, maar leg het naast me neer”.

Extra foute feedback manieren:

5. Met fluwelen handschoentjes

vanuit een ‘onder’ positie kaart je het te laat komen aan. Gebruik verkleinwoordjes en dat het ‘eigenlijk best wel een beetje vervelend was’.

6. Buiten jezelf houden

Je speelt het via de band en geeft aan dat de anderen er last van hebben als mensen te laat komen: “Ze komen bij mij klagen, dus ik denk ik meld het toch maar even bij je; dat je het weet”.

7. De pil vergulden

Eerst begin je de ander te prijzen: dat hij zo’n fijne collega is, dat je zijn inbreng altijd zo enorm waardeert, etc. Daarna kom je voorzichtig met je feedback.

Bron: Johann Glaubitz


Tags bij deze werkvorm:


Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP