Skip to main content

De Stemmingsmeter

Meten hoe de deelnemers erbij zitten. Contact maken met de onderstroom.

Deze stemmingsmeter zet je in aan het begin van een bijeenkomst, als je wilt polsen hoe deelnemers erbij zitten, of wat later, als je bijvoorbeeld merkt dat er wat 'speelt', dat er iets gebeurt in de onderstroom, maar je krijgt je vinger er niet op. Zeer geschikt om weerstand boven tafel te krijgen en bespreekbaar te maken.

Hoe

Zorg voor bewegingsruimte en zet een stoel in het midden.
Instructie deelnemers: "Toen je vanochtend opstond heb je ongetwijfeld iets gedacht met betrekking tot deze training/bijeenkomst, misschien heb je er zelfs iets bij gevoeld. Had je er bv zin in, of zag je er eerder tegenop? Deze stoel staat symbool voor deze training. Kies dadelijk een plek ten opzichte van de stoel -dichterbij of verder weg- en neem een houding aan die uitdrukt wat je dacht of voelde. Gebruik je hele lijf om het duidelijk te maken."

Kondig een duidelijke startmoment aan en laat de deelnemers positie kiezen.

Loop rond en interview mensen kort: "Wat maakt dat jij zo staat? (of hier staat?)" Heb geen oordeel over wat ze zeggen en ga je niet verdedigen, ook niet als mensen negatief zijn, maar bedank ze voor hun eerlijkheid.

Let op

Let erop dat niet alle aandacht eenzijdig naar de 'positieve' of 'negatieve' houdingen gaat.

Bron: Lex Mulder


Tags bij deze werkvorm:

Categorie:
Thema:
Tijd:
Teams:

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP