Skip to main content

Contact Maken III

Contact maken door de ander je volle aandacht te schenken.

Hoe

Maak tweetallen (A, B) en verspreid ze door de ruimte. Ze zitten op stoelen schuin (niet frontaal!) tegenover elkaar.

Opdracht aan de A's:

Maak zonder te praten contact met B. Probeer te spiegelen, te glimlachen, te ontspannen en B uit te nodigen. Als B gaat praten, luister dan en hou het contact in stand. Alles wat B vertelt is welkom.

Opdracht aan de B's:

Ga pas praten als je het gevoel hebt dat je echt contact met A hebt. Vertel maar iets dat je meegemaakt hebt, of vertel spontaan wat er in je opkomt. Iedere keer als het contact stopt, stop jij met praten, totdat het er weer is.

Na 5 minuten wisselen de rollen.

Voor deze oefening is zaak dat deelnemers zich rustig kunnen concentreren. Dat kan bv na een wandeling of na een ontspanningsoefening. Doe de oefening wanneer mensen nog voldoende energie hebben.

Nabespreken op:

  • Toen je A was: hoe ging het je af om contact te maken?
  • Wat werkte wel/niet?
  • toen je B was: wat maakte dat je wel/niet ging vertellen?
  • Wat is de kern van contact maken?

Bron: Hidde Santman, GITP


Tags bij deze werkvorm:


Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP