Skip to main content
13 werkvormen: filters: categorie subgroepen | wis filters
categorie subgroepen:
Subgroepen: goed voor de interactie en de autonomie van deelnemers. Hier vind je tal van manieren voorbeelden.

Games

Teams werken in competitie aan dezelfde opdracht.

Maatjes

Deelnemers begeleiden elkaar in hun leerproces

Teams

De deelnemers bereiden in twee teams een gesprek voor en voeren het uit.

Voor een andere groep casuïstiek ontwerpen

Deelnemers bedenken voor elkaar casuïstiek.

De Wasstraat

Subgroepjes gaan op tempo langs verschillende soorten gedrag.

De Stoel

Contact maken, aansluiten, je eigen doel loslaten

Stoelencarrousel

Groepje deelnemers werkt gezamenlijk aan een casus

Doe het eens Goed Fout

Laat eens zien hoe het echt NIET moet

Oefenen in subgroepen

De acteur oefent zonder trainer met een subgroep.

Groepscarrousel

Subgroepen doorlopen fasen van een casus

Rode Draad Casus

Stapsgewijs door alle fasen van een traject: een acquisitietraject, een adviestraject, een onderhandelingstraject, de complete P&O-cyclus, etc.

Spelcoach

Cursisten oefenen onderling, de acteur coacht degene die de tegenrol speelt.

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP