Skip to main content
15 werkvormen: filters: categorie nabespreekvormen | wis filters
categorie nabespreekvormen:
De kunst van een goede oefening zit hem in de nabespreking; dan wil je oogsten. Dat kan op vele manieren.

Geeltjes

Deelnemers geven elkaar een tip en een top op geeltjes

Tips & Tops

De feedback bestaat uit een tip en een top.

Gedachtenballon

De acteur spreekt in terzijdes zijn gedachten uit.

05-04-2022 nabespreekvormen |5

Time-out

De simulatie wordt kort stilgezet om in te gaan op wat er speelt.

05-04-2022 nabespreekvormen |5

Cursist kijkt naar zichzelf

Cursist kijkt hoe de acteur hem nadoet

05-04-2022 nabespreekvormen |10

Acteur en deelnemer wisselen van rol

De acteur houdt de deelnemer een spiegel voor

Vraaggesprek

De cursist vraagt de acteur zelf om feedback.

Maatjes

Deelnemers begeleiden elkaar in hun leerproces

28-07-2022 nabespreekvormen |5

Feedback tijdens het spel

De acteur geeft al tijdens de simulatie feedback

Souffleur

De trainer souffleert de cursist

Roddelen

Nabespreekvorm; 2 manieren om door je Johari-venster naar binnen te klimmen

In-de-rol, Uit-de-rol

Tijdens de nabespreking wordt het oefenen ineens weer opgepakt.

05-04-2022 nabespreekvormen |5

Onderwater-informatie

Het personage vertelt wat tijdens de simulatie niet naar voren is gekomen.

29-07-2022 nabespreekvormen |10

Big Brother

Confronterende nabespreekvorm

Vragen?

Ons team staat voor je klaar!

020-422 1323
UP