door acteursbureau Kapok

Waarnemen versus interpreteren

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:10  min. 10 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Verschil waarnemen en interpreteren. Aanloop naar feedback; benoemen van concreet gedrag

Hoe

De acteur komt binnen en verricht een aantal handelingen; hij kijkt bv op z'n horloge, voelt aan z'n zakken, kijkt om zich heen, gaat zitten, zucht en vertrekt.

Vraag aan de groep wat ze gezien hebben. Waarschijnlijk komen ze vooral met interpretaties ("Hij baalt") en weinig met feitelijke observaties. Noteer al hun opmerkingen op een flap, op één van de volgende 2 manieren:

  1. zet links alle interpretaties en rechts de feiten
  2. noteer alles onder elkaar, de interpreties in het rood, de feiten in het blauw

Vraag de deelnemers welk verschil zij zien tussen de linker en de rechter opmerkingen (1), of tussen de rode en de blauwe (2).
Speel in op hun antwoorden, vraag bij interpraties op welk feitelijk gedrag van de acteur dat gebaseerd is en behandel gaandeweg het verschil tussen waarnemen en interpreteren.
Leg tot slot het belang hiervan uit bij feedbackgesprekken.

Nabespreken op

Verschil waarnemen en interpreteren
Het belang hiervan bij het geven van feedback.

Variant

De acteur komt een paar keer achter elkaar binnen, verricht steeds dezelfde handelingen, maar elke keer met een andere intentie: boos, verdrietig, gehaast, angstig, enzovoort. 
Na iedere keer vraag je de deelnemers: “Wat zag je de acteur doen?"

Bron

Lucia Bomert

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.