door acteursbureau Kapok

True or false?

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

12 tot 25 deelnemers 12 tot 25 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Hoe zie je of iemand de waarheid spreekt? Startoefening als vraagtechniek een rol speelt

Hoe

Instructie deelnemers: "De acteur vertelt dadelijk 3 dingen over zichzelf, waarvan er 1 is gelogen. Dus let goed op!"
 
Stap 1:  "Noteer voor jezelf welk punt volgens jou gelogen is en waarom".

Stap 2: "Je mag de acteur vragen stellen om te achterhalen welk punt gelogen is". (Let hierbij scherp op de vraagtechniek).

Stap 3: "Noteer nogmaals welk punt volgens jou gelogen is, en waarom".

Stap 4: inventariseer de uitslagen van stappen 1 en 2: wie is van mening veranderd en waarom?

Stap 5: de acteur onthult de leugen.

Nabespreken op

  • Vraagtechniek: wat voor vragen helpen hierbij en wat voor vragen leveren niks op?
  • De werking van zaken als intuïtie, aannames, het halo- en horneffect

Bron

Andre Witbreuk

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.