door acteursbureau Kapok

Status IV: Statusloopjes

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

tweetal tweetallen

Wat

Statusvoorkeur en statusrepertoire

Hoe

Stap 1:
De deelnemers lopen door de ruimte en gaan op zoek naar een zo hoog mogelijke statusmanier van lopen. Laat ze extremen uitproberen en beschrijf ter inspiratie een aantal hoge statusfiguren als Obama, Louis van Gaal, Badr Hari, etc.

Stap 2:

Doe hetzelfde als in stap 1, maar nu met lage status.


Stap 3:

Maak twee groepen (I, II). De mensen van groep I lopen naast elkaar heen en weer, terwijl ze langzaam transformeren van zo hoog mogelijke status (Stap 1), via een neutrale positie, naar zo laag mogelijke status (Stap 2). Herhaal dit een paar keer en draai het dan om, dus van lage naar hoge status.

Stap 4:
Veel deelnemers voelen zich niet comfortabel bij extreem hoge of extreem lage status. Laat ze onderzoeken bij welke positie uit het hoge spectrum én bij welke positie uit het lage spectrum zij zich wel prettig voelen en laat ze die loopjes een paar keer afwisselen. Benoem dat iedereen z'n statusvoorkeur heeeft en dat je aan je statusrepertoire kunt werken.

Llaat groep II ook stappen 2 t/m 4 doorlopen.

Bron

Lisette van Oosterhout

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.