door acteursbureau Kapok

Spiegeloefening

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:10  min. 10 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

drietal drietallen

Wat

met spiegelen het contact vergroten

Hoe

Kies een trio: A, B, C. Instrueer A en B apart van C.
Instructie A en B:  "Jullie bevragen C over een onderwerp waar hij enthousiast over is, bv z'n hobby.  Jullie stellen hem om de beurt een open vraag en jullie doen dat beide vanuit oprechte interesse. Jullie één ding heel anders:

  • A: jij spiegelt tijdens het gesprek onopvallend de houding van C
  • B: jij neemt onopvallend een totaal andere houding dan C aan".

Laat A en B een tijdje c bevragen. Vraag C vervolgens met wie hij voor zijn gevoel het beste contact heeft en waar dat aan ligt. De kans is groot dat hij A zegt en dat hij niet weet waar dat aan ligt (A en B stelden immers beide open vragen en deden dat beide vanuit interesse) of dat hij in ieder geval niet door heeft gehad dat A hem spiegelde.
Vraag ook aan A en B wat het effect was van hun houding: het kan bv zijn dat B het lastig vond om vanuit interesse met C te blijven praten terwijl hij een tegenovergestelde houding aannam. 
 

Bron

Eduard Coblijn, Politie Academie

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.