door acteursbureau Kapok

Spelcoach

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:60  min. 60 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

teams teams

Wat

Cursisten oefenen onderling, de acteur coacht degene die de tegenrol speelt.

Hoe

Maak drietallen; 2 spelers en 1 observant. Cursisten oefenen onderling aan de hand van een vaste casus, in rondes van 10 minuten (5 min. spel, 5 feedback). Iedere ronde speelt iemand anders de 'tegenrol' (de niet-eigen rol). Voorafgaand aan iedere ronde instrueert de acteur de cursisten die de tegenrol gaan spelen; hij geeft tips over de rolinvulling en interactief spel. Hierdoor krijgt de tegenrol meer diepgang. De cursisten bespreken de simulaties onderling na. Acteur en trainer gaan roulerend bij de subgroepen langs.

Wanneer

  • Op momenten waar het intrainen van vaardigheden centraal staat.
  • Als deelnemers weinig inzicht hebben in wat de tegenrol bezighoudt en/of beweegt.

Voordelen

  • Deelnemers krijgen veel verantwoordelijkheid voor hun leren.
  • Tijdwinst; het tempo van oefenen ligt hoog.
  • Deelnemers verdiepen zich in de tegenrol.

Let op

 

  • Behandel vooraf de feedbackregels. Dit bepaalt voor een belangrijk deel het slagen en effect van de oefeningen.

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.