door acteursbureau Kapok

Referentiekader

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:deze werkvorm heeft geen tijdsduur tijd naar keuze

Groepsgrootte

het aantal deelnemers is onbeperkt aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

de groepsvorm is niet opgegeven groepsvorm naar keuze

Wat

Aansluiten bij de belevingswereld van de ander.

Hoe

Deelnemers leggen iets uit aan iemand (acteur) die een ander referentiekader heeft dan zijzelf. Kan in de vorm van een hoefijzer of plenair voor de groep.


Instructie deelnemers:

"De acteur speelt iemand uit de Middeleeuwen. Leg hem uit wat een televisie is (of een trein, telefoon, auto, vliegtuig). Daar heb je 3 minuten voor".


De acteur denkt als een Middeleeuwer. Hij begrijpt dus wel wat een schilderij is, maar niet wat een beeldbuis is, of een camera of elektriciteit. Belangrijk: een Middeleeuwer is niet dom.

Variant op iemand uit de Middeleeuwen: een oud mannetje, een kind van 5, enz.

Nabespreken:

  • Wat hebben jullie gedaan om aan te sluiten bij het referentiekader van de acteur?
  • Wat hadden jullie nog meer kunnen doen?

Bron

Eunice van Luit

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.