door acteursbureau Kapok

Ondertussen op de gang

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:10  min. 10 min.

Groepsgrootte

12 tot 25 deelnemers 12 tot 25 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Nabespreekvorm

Hoe

Als trainer onderbreek je de simulatie van een deelnemer (A) met de acteur. Je neemt A mee de gang op om hem nader te instrueren.
Terwijl jullie op de gang zijn, vraagt de acteur aan de andere deelnemers wat zij vinden dat A zou moeten doen. Dit versterkt hun leerproces en vergroot hun betrokkenheid bij A.

A en de acteur hervatten de simulatie zonder nader overleg. Vaak blijkt dat A doet wat de observatoren bedacht hadden. Zo niet, dan is dat een interessant punt voor de nabespreking. Vraag daarnaar!

Bijkomend voordeel

De observatoren zien dat de acteur zuiver reageert en niet voorgeprogrammeerd is.

Bron

Marjolijn Ham

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.