door acteursbureau Kapok

Neutraal bevragen

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

drietal drietallen

Wat

Ervaar hoe moeilijk het is om iemand te bevragen zonder daar je eigen mening doorheen te laten schijnen.

Hoe

Maak drietallen (A, B, C) en geef ze de volgende opdracht:
A bevraagt B op een beladen onderwerp, b.v. mag een meisje van 14 solo de wereld rondzeilen, kan een advocaat alleen maar zware criminelen als klant hebben, de PVV, etc. A mag op geen enkele wijze zijn eigen mening laten doorschemeren, of commentaar op B geven: verbaal, of non-verbaal (intonatie, lichaamstaal, etc). Dus ook niet als hij het er mee eens is.
C observeert: legt A commentaar in zijn vragen; is de mening van A zichtbaar? Zo ja, noteer waar dat in zit. Na 3 minuten stopt de oefening.
C geeft aan of hij kon zien of A het eens of oneens was met B en waar dat in zat. B geeft aan of hij zich door de vragen van A versterkt, neutraal bevraagd dan wel aangevallen voelde.

Nabespreken op

  • neutraal bevragen
  • manieren waarop meningen doorsijpelen: lichaamstaal, intonatie, vraagtechniek

Variant

Dezelfde opzet, alleen breekt C in als A een gekleurde vraag stelt. A probeert vervolgens om er een neutrale vraag van te maken.

Bron

Paul Devilee

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.