door acteursbureau Kapok

Mystery-guest

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:10  min. 10 min.

Groepsgrootte

50+ deelnemers 50+ deelnemers

Wie doet mee?

een op een 1 op 1

Wat

Acteurs gaan incognito bij de deelnemers langs op hun werkplek

Hoe

De acteur benadert de cursisten incognito; als klant op hun eigen werkplek, live of via de telefoon. Hij legt hun een vraag voor zoals elke klant dat zou kunnen doen. Daarna vult hij een vragenlijst in die als input dient om met de medewerkers in gesprek te gaan over b.v. hun servicegerichtheid.
Mystery bezoeken worden altijd aangekondigd; iedereen weet dat het kan gebeuren, alleen niet wanneer. Achteraf worden de bevindingen met de werknemers gedeeld, b.v. door de acteurs in de vorm van scènes of een act.

Wanneer

  • voorafgaand aan een trainings- of verandertraject, als nulmeting
  • tijdens of na afloop van een trainings- of verandertraject om te meten in hoeverre medewerkers toepassen wat ze geleerd hebben.

Voordelen

  • Het is altijd ‘echt’; deelnemers laten authentiek gedrag zien.
  • Een goede vorm om authentiek gedrag van cursisten te toetsen.

Let op

  • Wil je met de resultaten iets kunnen doen, dient deze vorm zorgvuldig te worden aangekondigd en afgesloten.

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.