door acteursbureau Kapok

Modelverkenner I

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:deze werkvorm heeft geen tijdsduur tijd naar keuze

Groepsgrootte

het aantal deelnemers is onbeperkt aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

de groepsvorm is niet opgegeven groepsvorm naar keuze

Wat

Modelverkenner. Geschikt voor alle bijna alle gedragsmodellen: DISC, MBTI, Roos van Leary, Status, etc. We werken een voorbeeld uit met DISC (zie illustratie)

Hoe

Hou een korte introductie over het model. In het geval van DISC: leg de 2 assen uit (Actief – Reflectief; Taak- en Mensgericht) en beschrijf de 4 kleuren op een goede én op een slechte dag. Hou de introductie globaal; het idee is om verdieping aan te brengen door ermee aan de slag te gaan.

Maak 4 subgroepjes en verspreid ze over de 4 hoeken van de ruimte: een Rode Dominante groep, een Gele Interactieve groep, een Groene Stabiele groep en een Blauwe Consciëntieuze groep.
Ga zelf in het midden staan en leg ze een situatie voor, bv: “Ik ben 10 jaar en ik heb mijn bal door het raam van de buren geschoten. Hoe reageert mijn vader?” Laat alle groepjes 1 minuut buzzen. Wend je tot de rode groep en laat ze jou als rode vader toespreken. Bespreek de kleur kort na op kenmerken, kwaliteiten en valkuilen. Voer hetzelfde gesprekje met de andere kleuren.
Vervolgens laat je de subgroepen doordraaien en leg je ze een nieuwe situatie voor (zie onder). Uiteindelijk proeft iedere subgroepen van alle kleuren

Let op! In eerste instantie zullen deelnemers hun kleur tamelijk karikaturaal neerzetten, of de kleur op een slechte dag. Zo zal de rode groep waarschijnlijk in eerste instantie drammerig en zelfs agressief doen. Laat dit even gebeuren, maar stimuleer ze ook om de kleur op een goede dag te verkennen.
Tijdens de nabespreking van elke subgroep voeg je verdiepende informatie toe over DISC.

Nabespreken op

  • Kracht per kleur: Rood geeft richting en heeft daadkracht ; Geel is expressief; Groen zoekt de samenwerking; Blauw analyseert en is objectief.
  • Karikatuur ligt op de loer: Rood is niet altijd een drammer; Geel is niet alleen chaos; Groen is geen watje; Blauw is geen pietlut.
  • Cross-overs: veel antwoorden van deelnemers bevatten eigenschappen van meerdere kleuren. Dit is conform de werkelijkheid, want mensen bestaan bijna nooit uit één kleur. Voor de oefening is het wel goed om eerst die ene kleur helder te duiden.

Voorbeeld situaties:

  • Ik ga de vakantie boeken, jij bent mijn partner, ik vraag jou om input.
  • We zijn op een fietstocht de weg kwijt.
  • Ik ben automonteur, jij hebt je auto gebracht voor een kleine beurt, de rekening is € 950,-

Leestip:

Hoogvliegers - Effectiever communiceren met DISC, Merrick Rosenberg, Daniel Silver, Business Contact, 2013. 

Bron

Aad Spee

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.