door acteursbureau Kapok

Model op de vloer

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:30  min. 30 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Je model op de vloer markeren en spelend verkennen. Voor veel modellen: Roos van Leary, LIFO, Situationeel Leidinggeven, DAS, etc.)

Hoe

Markeer je model met tape op de vloer.
De acteur neemt plaats in 1 van de vakken en spreekt van daaruit de deelnemers toe over b.v. een management beslissing, of een incident op het werk. Hij laat zowel verbaal als non-verbaal gedrag zien dat past bij het betreffende vak. In de andere vakken houdt hij hetzelfde betoog, maar dan met gedrag dat bij dát vak past. Zo werkt hij alle vakken door.

Vraag de deelnemers na ieder vak wat ze de acteur hebben zien doen. Teken het model op een flap en noteer bij elk vak de betreffende gedragskenmerken. Noteer alleen concreet gedrag: teksten, gebaren, mimiek, etc.

Na de oefening heb je het model in concreet gedrag op de flap.
 

Wanneer

  • ter introductie van het model, aan het begin van een training
  • als deelnemers moeite hebben om het model te vertalen naar concreet gedrag
  • als kennismaking met het werken met acteurs.

Voordelen

  • het model komt snel ‘tot leven’.
  • cursisten worden bij de theorie betrokken
  • laagdrempelig en veilig.
  • deelnemers wennen spelenderwijs aan de acteur.

Let op

De acteur moet het model goed kennen. Als hij het fout voorspeelt, komt het model ook ‘fout’ op de flap te staan.

Voor een uitwerking van deze werkvorm, zie de oefening omtrent de Roos van Leary.
 

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.