door acteursbureau Kapok

Meeveren IV, De Pen

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:5  min. 5 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

tweetal tweetallen

Wat

Bewustworder over omgaan met weerstand, strijd negeren en meeveren

Hoe

Maak tweetallen (A, B) en laat ze samen een pen tussen hun wijsvingers vasthouden. Geef ze de volgende instructie: “Zorg dat de ander van zijn plaats gaat”.
Als A en B allebei gaan duwen, gaat het mis en valt de pen op de grond: een metafoor voor een gesprek waarin beide partijen hun zin doordrijven en/of aanvallend zijn.
Als A duwt en B zich terugtrekt, valt de pen ook op de grond; een metafoor voor een gesprek waarin de één aanvalt en de ander zich terugtrekt.
Als A de kracht van B op de pen opvangt en meebeweegt door naar achteren te lopen, blijkt al snel dat degene die duwt (B) helemaal niet diegene is die leidt, maar A; hij bepaalt waar B naartoe gaat. Dit is een metafoor voor een gesprek waarin de één aanvalt, de ander strijd negeert, meeveert en daarmee de situatie indirect beheerst.

Leestip

Een model waarin helder beschreven wordt hoe met weerstand om te gaan, staat op pp. 201-204 van Leidinggeven doe je Zo! Wegwijzer voor resultaat- én mensgerichte managers . Wanda Kraal en Tanja Smid, van Duuren Management, 2013.

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.