door acteursbureau Kapok

LSD voor gevorderden

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15 min. 15 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

drietal drietallen

Wat

LSD voor gevorderden: maak de ander blij.

Hoe

Leg uit dat je een ander blij kunt maken door goed te luisteren; mensen vinden het namelijk fijn om gehoord te worden. LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) is daarbij je gereedschap.  
Leg het gereedschap uit:

 • L: het verschil tussen open, gesloten en suggestieve vragen
 • S: samenvatten op inhoud en gevoel
 • D: wat is dóórvragen

De acteur zit tegenover deelnemers A, B, C en noemt een onderwerp waar hij echt enthousiast over is. A, B, C bevragen hem, met als doel hem zo enthousiast mogelijk te laten vertellen. De andere deelnemers observeren.

Procedure

A stelt een vraag, B vat het antwoord van de acteur samen, C vraagt dóór.
A vat het antwoord samen, B vraagt dóór. C vat samen, A vraagt dóór, etc.
Bewaak deze procedure!
Bij open vragen vertelt de acteur gul. Bij een rake samenvatting stemt hij in en voegt dingen toe. Bij een mooie doorvraag wordt hij nog enthousiaster. Naarmate A, B en C het beter doen, zie je dat hij enthousiaster wordt; dit speelt hij niet, dit gebeurt vanzelf, mits het onderwerp hem echt aangaat.

Instructie observanten

 • D, E, F: let op de acteur: zie je hem enthousiast worden?
 • G, H, I: let op de vraagtechniek: het soort vragen en of er dóórgevraagd wordt
 • J, K, L: let op de samenvattingen
 • vraag D, E en F regelmatig of ze de acteur al blij is; waaraan ligt dat?
 • check bij de andere observanten of er goed doorgevraagd wordt en of de samenvattingen kloppen

Let op

Begeleid de oefening strak, zeker aan het begin:

 • let erop dat het samenvatten meer is dan alleen herhalen of parafraseren. Nodig ze uit om ook het gevoel van de acteur samen te vatten
 • let erop dat ze echt dóórvragen, net zo lang tot een onderwerp uitgevraagd is.

Nabespreken op

 • Alles begint met nieuwsgierig zijn
 • Wat kenmerkt een goede samenvatting?
 • Wat is doorvragen?
 • Het effect van goed LSD-en

Bron

anonymus

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.