door acteursbureau Kapok

LSD-oefening

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:10  min. 10 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Luisteren, Samenvatten en Doorvragen; LSD

Hoe

De deelnemers bevragen de acteur op een onderwerp, bv op zijn beroep als trainingsacteur.

Instructie deelnemers: “Als de acteur je aankijkt, ben je aan de beurt. Voordat je hem een vraag stelt, kondig je aan wat voor vraag je gaat stellen, bijvoorbeeld 'Ik ga een gesloten vraag stellen', of 'ik ga een open vraag stellen. Als je een gesloten vraag stelt, mag je daarna nog een open vraag stellen. De volgende die aan de beurt is, vat het antwoord van de acteur samen en vraagt daarop door”.
Het vooraankondigen lijkt wellicht wat schools, maar werkt verrassend goed. Leg uit wat je verstaat onder samenvatten. Leg uit wat je verstaat onder doorvragen.

Om het verschil tussen verschillende soorten vragen helder te maken, geeft de acteur per vraag een ‘passend ’ antwoord:

  • op gesloten vragen, antwoordt hij strikt met ‘ja’ of ‘nee’
  • op suggestieve vragen, met iets als: ‘Volgens mij denk jij dat…’
  • op meerkeuzevragen, met ‘ja’, of ‘nee’, of ‘inderdaad’
  • alleen bij open vragen geeft hij meer informatie

Ga hier als trainer tussendoor op in.

Nabespreken op

  • verschillende soorten vragen en hun effect.
  • doorvragen versus je eigen spoor volgen
  • wat is goed luisteren
  • aannames, vooronderstellingen, interpretaties

Bron

Selma Foeken e.v.a.

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.