door acteursbureau Kapok

Line up!

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:5 - 10 min. 5-10 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Speels kennismaken

Hoe

De deelnemers gaan meerdere keren in een line-up staan. Geef ze een opdracht en geef daarbij de uitersten aan, zoals "Links is 'helemaal geen zin in', rechts is 'heel veel zin in'"). Begin luchtig en switch geleidelijk naar meer serieuze opdrachten die te maken hebben met het thema van de training/bijeenkomst.

Mogelijke opdrachten bij een training 'Functioneringsgesprekken voor leidinggevenden':

  • aantal jaren werkzaam als leidinggevende
  • aantal medewerkers onder zich
  • wel/geen zin in deze training
  • wie houdt er van het voeren van functioneringsgesprekken
  • etc.
Bevraag per opdracht een paar, eventueel alle deelnemers op hun keuze.

Nabespreken

  • Waarom sta je waar je staat? Vraag daar kort op door
  • Wat is er voor nodig om jou een plekje op te laten schuiven?

Variant

Laat de deelnemers zonder te praten de volgorde bepalen. Bespreek per keer kort na door even te checken: 'Sinds wanneer werk jij hier dan? En is dat langer dan je buurman?'

Bron

anonymus

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.