door acteursbureau Kapok

Kennis V: weten en vragen

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:20  min. 20 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

tweetal tweetallen

Wat

Speels kennis overdragen. Deelnemers werken zelfstandig.

Hoe

Maak tweetallen (A, B). Geef alle A’s een tekstje (van ± één alinea) over de te behandelen stof – datgene waarvan je wilt dat alle deelnemers het onthouden of leren. Geef de B’s een tweede alinea..
Instructie deelnemers: “Ieder van jullie heeft zo … minuten om zijn tekstje te lezen. Lees het goed, want je gaat er zo vragen over beantwoorden”.
Nadat ze het gelezen hebben, geef je de rest van de instructie: “Eerst gaat iedere B zijn A bevragen: zorg dat je zoveel mogelijk te weten komt over wat A gelezen heeft. Daar heb je … minuten de tijd voor. Daarna zijn de A’s aan de beurt om de B’s te bevragen op hún tekstje”.
Laat de deelnemers elkaar bevragen. Daarna haal je het net op door plenair een aantal checkvragen aan de hele groep te stellen.

Bron

Lara Meijer, Clusius College, Alkmaar.

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.