door acteursbureau Kapok

Kennis IV: Kennisactivatiequiz

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:20  min. 20 min.

Groepsgrootte

12 tot 25 deelnemers 12 tot 25 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Kennis opfrissen

Hoe

Maak 2 teams. Geef ze 6 minuten om 8 vragen over de behandelde stof te verzinnen. Laat ze ook per vraag bedenken aan welk lid  van het andere team ze de vraag gaan stellen. De vragen moeten wel evenredig verdeeld worden over alle leden. 
De teams stellen elkaar om de beurt een vraag. De persoon die wordt toegewezen, heeft 15 seconden; een goed antwoord levert 3 punten op. Als hij er niet uit komt, mag hij 15 seconden met zijn team overleggen. Als ze het goed hebben, krijgen ze 1 punt.

Jij houdt de score bij en fungeert als jury. Geef het winnende team een ludiek prijsje, bv de Wisselbeker van de Eeuwige Roem.

Bron

Paul Devilee

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.