door acteursbureau Kapok

Kennis III: Kennis inprenten

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:30  min. 30 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Speels kennis inslijpen

Hoe

Bedenk vragen over de stof die je wilt in-trainen. Bedenk gerust ook een vraag waar de deelnemers het antwoord nog niet (volledig) op weten (zie onder bij Moeilijke vraag).
Alle vragen stel je in willekeurige volgorde aan meerdere deelnemers. Begin bij deelnemer A, stel de vraag, hoor het antwoord aan en stel vervolgens een doorvraag. Ongeacht of A’s antwoord goed of fout is, wend je je tot B en vraag je hem of A’s antwoord klopt. Na B vraag je hetzelfde aan C en eventueel D. Alle deelnemers denken mee, want ze kunnen ieder moment betrokken worden.
De ervaring leert dat de groep, elkaar aanvullend, vrijwel altijd in staat is het goede antwoord op te hoesten. Zo ja, complimenteer ze daarmee en vraag tot slot één deelnemer het goede antwoord nog eens samen te vatten. Je kunt dat laatste ook zelf doen.
Als de deelnemers moeite met een vraag hadden, geef dan niet direct zelf het goede antwoord, maar laat ze het in tweetallen opzoeken in het medium dat je gebruikt (lesboek, reader, internet). Laat daarna een paar tweetallen het antwoord in hun eigen woorden weergeven.
Moeilijke vraag
Kondig aan dat je een moeilijke vraag gaat stellen. Stel hem en laat een aantal deelnemers (A, B, C, D) er hun hersenen op pijnigen. Je kunt de vraag ook open aan de hele groep stellen. Hoor alle antwoorden aan en geef tot slot uitsluitsel. Hier gaat een sterk lerend effect van uit (zie werkvorm Testing).

Bron

Paul Devilee, Christiaan Montanus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.