door acteursbureau Kapok

Je kunt meer dan je denkt

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:10  min. 10 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Bewustwording: je kunt meer dan je denkt.

Hoe

Zet de deelnemers in een cirkel. Geef iedereen een mandarijn en laat ze er hun initialen op schrijven. Ze sluiten de ogen en voelen een minuut lang hun mandarijn. Ze moeten hem zo goed leren 'kennen', dat ze hem straks op de tast terug kunnen vinden.
Neem de mandarijnen in en verdeel ze willekeurig over de deelnemers, terwijl de deelnemers hun ogen gesloten houden!
Opdracht
: voel of je je eigen mandarijn in handen hebt. Zo ja, dan hou je hem bij je, zo niet, geef je hem naar links door.

Als het voelen klaar is, laat je iedereen op hetzelfde moment kijken. Wat blijkt: iedereen heeft zijn eigen mandarijn!

Nabespreken op

  • de kracht van aandacht
  • hoe vaak geef je dingen je volledige aandacht?
  • wat dacht je toen je de opdracht hoorde; je kunt meer dan je denkt

Bron

Rob de Zwart.

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.