door acteursbureau Kapok

IPIE V: Wij zijn van de inhoud

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Storingen hebben voorrang

Hoe

Soms vinden deelnemers het lastig om zich iets voor te stellen bij de interactie niveaus, soms ‘bestrijden’ ze de niveaus zelfs: “Wij zijn erg van de inhoud, dus in ons vak speelt dat niet”. Met deze oefening ervaren ze direct dat storingen voorrang hebben en dat ook zij soms moeten schakelen naar een ander communicatie niveau.
Instructie deelnemers, 2 opties:

Optie A:

“Als de acteur bij je komt, leg je hem iets vak inhoudelijks uit: een protocol, een aanpak of een techniek uit je vak. Probeer je verhaal af te maken”.

Optie B:

“Als de acteur bij je komt, leg je hem uit hoe je een lekke band plakt (of een ei bakt). Probeer je verhaal af te maken”.
De acteur gaat voor een deelnemer zitten en zodra deze met zijn uitleg start, gaat hij overduidelijk iets ‘onder water’ doen; óf op het niveau van de Procedure, óf op dat van de Interactie óf dat van de Emotie. Voorbeelden: hij kijkt bijvoorbeeld alsmaar op zijn horloge en is afgeleid; hij kijkt de deelnemer smalend aan zegt iets als ‘interessant zeg’; hij kijkt de deelnemer woest (of juist verliefd) aan en maakt bijpassende geluiden, etc.
De deelnemers zullen het moeilijk, zo niet onmogelijk vinden om door te praten: ze worden afgeleid, vallen stil of geven het op: “Zo lukt het niet”.

Nabespreken:

Vraag ze wat er speelt en koppel dat aan de theorie van de interactie niveaus.

Let op:

Als deelnemers zeggen dat dit overdreven is en dat ze dit nooit meemaken, laat je ze het nog een keer doen; de acteur doet hetzelfde maar subtieler en realistischer.

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.