door acteursbureau Kapok

IPIE I communicatie-niveaus

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:10  min. 10 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

teams teams

Wat

Beginnen met IPIE


hulpbestand: ijsberg afbeelding

Hoe

Leg eerst IPIE en de communicatieniveaus uit (zie hulpbestand). Maak 4 teams: Inhoud, Procedure, Interactie en Emotie. 
Jij gaat samen met de acteur een gesprek voeren en ieder team schrijft zoveel mogelijk zinnen op van 'hun' niveau:
Team 1 verzamelt Inhoud-zinnen
Team 2 verzamelt Procedure-zinnen
Team 3 verzamelt Interactie-zinnen
Team 4 verzamelt Emotie-zinnen 
Voer samen met de acteur een gesprek, b.v. een beoordelingsgesprek waarin de acteur een slechte beoordeling krijgt. De acteur wisselt steeds van niveau: het ene moment vraagt hij hoe lang het gesprek gaat duren (Procedure), dan zegt hij dat de leidinggevende niet zo bazig moet doen (Interactie), dan is hij boos (Emotie) en even later stelt hij een serieuze vraag over de beoordeling (Inhoud), enz. Hij mengt de niveaus lekker door elkaar, zodat alle groepen genoeg te doen hebben.
Stop na een paar minuten het gesprek en laat de groepen 1 voor 1 hun zinnen voorlezen en per zin beargumenteren waarom die zin bij ‘hun’ niveau hoort. Begeleid hen daarbij.

Nabespreken op

  • de communicatieniveaus

Bron

Anke Jansen

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.