door acteursbureau Kapok

In-de-rol, uit-de-rol

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:5  min. 5 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

een op een 1 op 1

Wat

Tijdens de nabespreking wordt het oefenen ineens weer opgepakt.

Hoe

Tijdens de nabespreking van een simulatie, schuift de acteur aan bij een cursist om het spel weer even op te pakken. Bijvoorbeeld als een cursist zegt: "Normaal doe ik dat wel, hoor", of als een observant zegt: "Ik zou dat anders aangepakt hebben". Je biedt hem direct de gelegenheid om te laten zien wat hij bedoelt door iets te zeggen als: "Meneer De Vries zit hier nog, laat eens zien hoe je dat dan doet’, waarop de acteur direct weer de situatie aanspeelt. Hij en de cursist spelen kort weer een deel van de simulatie, zonder daarvoor van hun plaats te komen.

Wanneer

  • Als er tijdens de nabespreking over alternatieve aanpakken gespeculeerd wordt.
  • Als je een cursist snel een herkansing wilt bieden.

Voordelen

  • de cursist krijgt een laagdrempelige ‘herkansing’
  • het voorkomt gespeculeer over wat de cursist anders had kunnen doen
  • tijdwinst: tips en alternatieven worden onmiddellijk getoond
  • het tempo van oefenen gaat omhoog

Let op

  • De acteur moet alert blijven, omdat hij op elk moment de simulatie weer moet kunnen oppakken.

Bron

anonymus

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.