door acteursbureau Kapok

In de Metro

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

een op een 1 op 1

Wat

De deelnemers gaan in tempo langs de acteur voor een korte simulatie

Hoe

De acteur zit op een stoel, zogenaamd in de metro of de bus. Tegenover hem staat een lege stoel, waarop telkens een deelnemer gedurende één ‘halte’ plaatsneemt. Geef geen andere instructie dan dat ze moeten gaan zitten. Zodra de deelnemer zit, begint de acteur een interactie; hij zegt iets, vraagt iets, begint een praatje, doet iets onhebbelijks. enz. Duur: ongeveer één minuut, afhankelijk van hoe de interactie verloopt. De trainer geeft aan wanneer de volgende halte is bereikt; de cursist stapt uit en de volgende neemt zijn plaats in.

Wanneer

  • IJsbreker.
  • kennismaken met de acteur.
  • Introductie van een thema. Bijvoorbeeld: hoe te reageren op praatjes die je niet aanstaan.

Voordelen

  • verschillende aanpakken worden zichtbaar.
  • cursisten leren van elkaar.
  • snel proces van meningsvorming.
  • laagdrempelig

Let op

 

  • rustige insteek van acteur gewenst. Het gaat hierbij niet zozeer om beïnvloeding van gedrag, als wel rust vinden om eigen reacties te uiten.

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.