door acteursbureau Kapok

Gevoelsreflecties

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Hoe geef je een rake gevoelsreflectie? Deze techniek wordt o.a.gebruikt in Motiverende Gespreksvoering

Hoe

Leg uit waar het bij gevoelsreflecties om draait: in je eigen woorden de gevoelens weergeven die doorklinken in de woorden of de lichaamstaal van de ander. Je benoemt dus het onderliggende gevoel, wat iets heel anders is dan samenvatten.
Voorbeeld: als iemand jou gespannnen vertelt over een aanstaande sollicitatie: "Je ziet er tegenop".
Maak een cirkel van maximaal 6 mensen en ga er zelf tussen zitten. Je doet zelf mee en geeft de ene keer een 'rake' reflectie en de volgende keer een niet-rake, om de anderen te laten ervaren wat dat doet.

A begint en vertelt iets persoonlijks, iets dat hem 'raakt'. Daarna geven alle toehoorders een gevoelsreflectie. Tot slot geeft A aan welke reflectie het best aansluit bij zijn gevoel. Iedereen komt aan de beurt.

Al doende leren deelnemers om de kern uit iemands verhaal te pakken.

Nabespreken op

  • Wanneer is een gevoelsreflectie raak?
  • Wat vraagt het van je om een goede reflectie te geven?

Bron

Toos Bik en Christel Hobbelen, Mediation Trainingsinstituut MTi

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.