door acteursbureau Kapok

Gevoelsreflecties

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Hoe geef je een rake gevoelsreflectie? Deze techniek wordt gebruikt in Motiverende Gespreksvoering

Hoe

Leg uit waar het bij gevoelsreflecties om draait: in je eigen woorden de gevoelens weergeven die in de woorden of de lichaamshouding van de ander doorklinken. Dit is dus iets anders dan samenvatten; je benoemt in 1 zin het onderliggende gevoel.
Voorbeeld: je bent ongerust.
 

Maak een cirkel van maximaal 6 mensen en ga er zelf tussen staan. Je doet zelf mee om een voorbeeld te geven en om van binnen uit bij te kunnen sturen. Geef zelf rake reflecties en 1 of 2 keer met opzet een niet-rake, om de anderen te laten ervaren wat dat doet.

 

A begint. Hij vertelt iets persoonlijks, iets waar hij vol van is, wat hem raakt of wat hij meegemaakt heeft. De anderen luisteren. Daarna geven ze allemaal, inclusief jijzelf, een gevoelsreflectie. Tot slot geeft A aan welke reflectie het meest raak is (welke het best aansluit bij zijn gevoel) en welke het minst. Als dat laatste te gevoelig ligt -sommige deelnemers krijgen spanning van de gedachte dat ze het 'fout' kunnen doen- kun je er voor kiezen om A alleen de meest rake reflectie te laten benoemen. Iedereen komt aan de beurt.

Al doende leren deelnemers om de kern uit iemands verhaal te pakken.

Nabespreken op

  • Wanneer is een gevoelsreflectie raak?
  • Wat vraagt het van je om een goede reflectie te geven?

Bron

Toos Bik en Christel Hobbelen, Mediation Trainingsinstituut MTi

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.