door acteursbureau Kapok

Gelaagd luisteren met NLP

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:45  min. 45 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

teams teams

Wat

Luisteren op meerdere niveaus

Hoe

Maak groepjes van vijf deelnemers. A bereidt een verhaal voor over iets waar hij trots op is, waar hij van baalt, of waar hij door gefascineerd is. Hij moet er zelf bij betrokken zijn geweest en er een rol in gespeeld hebben.

Terwijl A zijn verhaal voorbereidt, Geef jij B, C, D en E de volgende instructie ( zorg dat A dit niet hoort!) 
B: jij luistert naar de inhoud van A's verhaal: wat zegt A precies? Je moet het straks kunnen navertellen
C: jij luistert naar de structuur in zijn verhaal: is er een agenda; waar begint hij mee; zit er een lijn in; gaat hij van de hak op de tak; etc?
D: jij luistert naar de taal van A: welke woorden gebruikt hij om iets uit te drukken of kracht bij te zetten? Noteer specifieke woorden, bijvoeglijke naamwoorden; metaforen (toen gingen bij mij de luiken dicht); etc.
E: jij observeert A’s non-verbaal. Bedenk welk gevoel daar uit spreekt. Noteer mimiek, gebaren, stemverheffingen, spreektempo, wat doen zijn ogen; etc.


Na afloop vertellen B, C, D en E wat ze gehoord of gezien hebben

  • Vraag hen wat dit hen oplevert
  • wat kun je hier mee in gesprekken
  • Vraag A hoe hij de oefening ervaren heeft

Carrousel: draai door, waarbij steeds een ander A is. Deze weet nu waar op gelet wordt, maar dat maakt voor de oefening nauwelijks uit.

Bespreek iedere ronde na; als het goed is gaan deelnemers steeds beter luisteren en observeren. Het doel is dat mensen in gesprekken op al die niveaus leren luisteren en observeren

Bron

Jan Jacobs, Respectief

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.