door acteursbureau Kapok

Gelaagd luisteren met NLP

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:45  min. 45 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

teams teams

Wat

Observeren en luisteren op meerdere niveaus

Hoe

Maak groepjes van vijf deelnemers. A bereidt een verhaal voor over iets waar hij trots op is, waar hij van baalt, of waar hij door gefascineerd is. Hij moet er zelf bij betrokken zijn geweest en er een rol in gespeeld hebben.


Terwijl A vertelt, luisteren B, C, D en E. Geef hen de volgende instructies, maar zorg dat A dit niet hoort:
B: luister naar de inhoud: wat zegt A precies; je moet het straks kunnen navertellen
C: luister naar de structuur in zijn verhaal: is er een agenda; waar begint hij mee; zit er een lijn in; gaat hij van de hak op de tak; etc.
D: luister naar de taal van A: welke woorden gebruikt hij om iets uit te drukken of kracht bij te zetten. Noteer specifieke woorden, bijvoeglijke naamwoorden; metaforen (toen gingen bij mij de luiken dicht); etc.
E: Observeer A’s non-verbaal en bedenk welk gevoel daar uitspreekt: noteer mimiek, gebaren, stemverheffingen, spreektempo, wat doen zijn ogen; etc.


Na afloop geven B,C,D en E weer wat ze gehoord of gezien hebben

  • Vraag hen wat dit hen oplevert
  • Vraag A hoe hij dit ervaren heeft.


Carrousel: draai door, waarbij steeds een ander A is. Deze weet nu waar op gelet wordt.

Bespreek steeds na; als het goed is gaan deelnemers steeds beter luisteren en observeren. Het doel is dat mensen in gesprekken op al die niveaus leren luisteren en observeren

Bron

Jan Jacobs, Respectief.

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.