door acteursbureau Kapok

Geeltjes

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:10 min. 10 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Cursisten geven elkaar feedback met behulp van geeltjes

Hoe

Na een simulatie schrijven de observatoren op een ‘geeltje’ een tip (wat kan beter) en een top (wat ging goed). Plak de geeltjes op een bord en laat de cursist ze allemaal hardop voorlezen. Hij mag toelichting vragen, zowel aan de observatoren als aan de acteur. De cursist leidt dus zijn eigen nabespreking (je grijpt alleen in als de cursist b.v. geen enkele toelichting vraagt). Na afloop vraag je welke punten van de feedback voor hem het meest relevant zijn.
Geef Tot slot krijgt de cursist de geeltjes mee; een setje persoonlijke feedback formulieren.

Wanneer

 • Bij trainingen waar persoonlijke ontwikkeling een rol speelt.
 • Als feedback geven en ontvangen een leerdoel is.
 • Bij groepen waar de veiligheid verbeterd dient te worden.

Voordelen

 • de cursist wordt zelf verantwoordelijk gemaakt voor wat hij leert.
 • verhoogt de groepssamenhang

Let op

 • niet geschikt voor onveilige groepen
 • geef vooraf instructie over feedback geven en ontvangen
 • de acteur geeft alleen feedback als de cursist daar om vraagt.

Varianten

 

 • Tijdens het voorlezen van een geeltje stimuleert de trainer de dialoog tussen de cursist en de medecursist die het geeltje geschreven heeft. De trainer coacht de cursist in het ontvangen van feedback en de medecursisten in het geven ervan.
 • Gedurende de dag schrijft iedere deelnemer feedbackpunten op voor anderen, al naargelang hem zaken opvallen. Aan het eind van de training vindt een grote uitwisseling plaats. Wie daar behoefte aan heeft, kan om toelichting vragen.
 • Een variant hierop is om de briefjes per persoon op een flap te plakken, waarna iedereen die kan bekijken.

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.