door acteursbureau Kapok

Games

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:deze werkvorm heeft geen tijdsduur tijd naar keuze

Groepsgrootte

12 tot 25 deelnemers 12 tot 25 deelnemers

Wie doet mee?

teams teams

Wat

Teams werken in competitie aan dezelfde opdracht.

Hoe

Teams werken in competitie aan dezelfde opdracht, b.v.: “Begeleid het cultuurtraject”. Ieder team start vanuit dezelfde uitgangpositie, maar bepalen zelf hoe ze de opdracht invullen; het game ontwikkelt zich dus voor ieder team anders. De teams kunnen punten verdienen voor de acties die ze ondernemen; aan het eind is er één team dat wint.
Er is een spelleiding. Acteurs spelen alle tegenrollen. Spelleiding en acteurs monitoren de acties van ieder team en plegen interventies om teams te stimuleren of uit te dagen. Zo kan klant X plotseling team 3 melden dat als ze het meerwerk niet gratis verrichten, ze de opdracht verliezen, waarmee een sterk beroep wordt gedaan op de onderhandelingsvaardigheden van team 3.

Wanneer

  • bij grote groepen
  • voor cursisten die procesmatig werken.
  • om deelnemers zelf verantwoordelijk te maken voor hun leren.

Voordelen

 

Let op

 

  • speelse manier van zelfstandig leren.
  • cursisten worden er helemaal ingezogen en laten veel van zichzelf zien
  • stimuleert ‘ketenbewustzijn’
  • cursisten leren van elkaar.
  • het competitie element zorgt voor veel energie.
  • Teams moeten weten waarom ze ‘verliezen’ dan wel ‘winnen’; de spelleiding moet heldere beoordelingscriteria aangeven.
  • De acteurs moeten onthouden waar elke team ‘staat’ in het game.

Bron

anonymus

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.