door acteursbureau Kapok

Feedbackladder

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

een op een 1 op 1

Wat

Alle stappen van 4-G inslijpen

De ladder is geschikt voor ieder feedbackmodel, maar hier gaan we uit van 4-G, met een tussenstap:

Gedrag
Gevoel
Gevolg
Check; jij?
Gewenst

Hoe

Leg uit dat de oefening wat technisch kan aanvoelen, maar dat hij deelnemers de kans biedt om alle stappen van het model goed te doorlopen.

Stap 1:

Beschrijf een simpele feedbacksituatie, zoals: "Collega Piet is al 3 keer een kwartier te laat gekomen bij de teamvergadering. Iedereen moet wachten want zonder hem kan er niet gestart worden". Laat de deelnemers mbt die situatie alle stappen van het 4-G model (inclusief de checkvraag) opschrijven. 

Stap 2:

Leg vijf A-4 tjes naast elkaar op de grond (zie illustratie). 
Deelnemer (A) gaat collega Piet (de acteur) feedback geven. Zet ze tegenover elkaar bij het vel ‘Gedrag’. A beschrijft het gedrag, de acteur luistert. Als het gedrag niet concreet genoeg is, stelt hij een verhelderingsvraag. Als A woorden gebruikt als ‘altijd’ of ‘nooit’, stelt hij dit ter discussie. Pas als A het gedrag concreet en niet-verwijtend benoemd heeft, stapt de acteur naar het vel 'Gevoel'. A beweegt mee en mag het gevoel benoemen.
Zo gaan ze stap voor stap door het gesprek, waarbij de acteur steeds bepaalt of een stap voldoende is uitgediept. Bij de eerste deelnemers is hij daarin coulant, maar naar mate er meer deelnemers geweest zijn, wordt hij kritischer en stapt hij pas naar een volgend vel als de betreffende stap echt goed gedaan is.
Om het geheel vers te houden, beschrijf je na een paar rondes een nieuwe feedbacksituatie; de deelnemers schrijven hun feedback op en gaan het vervolgens met de acteur uitproberen.
Als trainer mag je onderbreken, stilleggen, benoemen wat goed gaat, de acteur om feedback vragen en tips geven: alles om de deelnemers alle aspecten van het model bij te brengen.

Let op: de acteur speelt een welwillende collega en vertoont geen weerstand! De oefening is bedoeld om deelnemers zich de techniek eigen te maken. Oefenen met weerstand vertroebelt dat, dus doe dat later.

Valkuilen binnen de 4G

(hier kan de acteur feedback op geven)
G1 – Wordt het gedrag objectief en concreet beschreven? Vermijd woorden als ‘altijd’, ‘nooit’ en verwijten.
G2 – Sommige deelnemers vinden het lastig een gevoel te noemen. Toch is dit een ‘sleutel-moment’: door je gevoel te benoemen, begrijpt je gesprekspartner waarom je deze feedback geeft en is er meer kans dat er iets verandert.
G3 – Gevolg gaat over de gevolgen voor jou en/of voor de organisatie.
Check-vraag: “Begrijp je wat ik hiermee bedoel?”, “Begrijp je dat ik me zo voel?”
G4 – Spreek gewenst gedrag uit en stem dit af op je gesprekspartner. Maak dit SMART.

Voordelen

  • het 4G model wordt inzichtelijk
  • Deelnemers worden gedwongen om alle stappen te doorlopen
  • Deelnemers zien het belang van iedere stap in
  • Deelnemers ervaren de daarbij behorende valkuilen

Bron

Eva Visser

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.