door acteursbureau Kapok

Feedback Verkennen II

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:20  min. 20 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Uitspreken of vermijden?

Hoe

Zet de deelnemers in een hoefijzer. Pak een boek en leg uit: “Jij en de acteur zijn vrienden en hij heeft dit boek van jou geleend. Het is een bijzonder boek, een echt collectors item waar jij veel waarde aan hecht. Als hij het teruggeeft, zie je dat er krassen op zitten. Wat doe je hiermee?”

De acteur benadert een deelnemer (A), bedankt hem voor het lenen, zegt dat het een prachtig boek is en geeft het boek terug, zonder iets over de krassen te zeggen. Als A over de krassen begint, zegt hij iets als: “Ja, mijn dochtertje zat op tafel te kleuren en toen is dat gebeurd.” Hij maakt niet direct zijn excuses, maar wacht af wat A doet en wil. Als A sub-assertief is, bagatelliseert de acteur het probleem. Als A agressief is, maakt hij ruzie. Als A assertief is, luistert hij en maakt oprecht zijn excuses.
Stop het gesprekje na maximaal 1 minuut en bespreek het kort na. Vraag A wat zijn overwegingen waren, hoe hij het aangepakt heeft en wat hij denkt dat zijn aanpak teweeg bracht. Laat de acteur kort feedback geven: hoe kwam A op hem over. Laat de acteur op dezelfde manier langs nog een aantal deelnemers gaan. Gaandeweg heb je het over zaken als: feedback, assertiviteit, uitspreken, etc.
 

Bron

Oscar Geitenbeek

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.