door acteursbureau Kapok

Feedback tijdens het spel

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:5 min. 5 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

een op een 1 op 1

Wat

De acteur geeft al tijdens de simulatie feedback

Hoe

Normaal gesproken geeft de acteur na afloop van een simulatie feedback. Maar hij kan dat ook, op verkapte wijze, al tijdens de simulatie doen, door bijvoorbeeld te zeggen: “Waarom luister je niet naar me?!”, of "Heb je haast, ofzo?". Hiermee geeft hij een signaal af dat de deelnemer de kans biedt zijn gedrag nog tijdens de simulatie aan te passen. Feedback tijdens het spel is een interventie van de acteur waarmee hij de deelnemer ‘stuurt’ in de richting van het gewenste gedrag.

Wanneer

 • Om een deelnemer over een drempelmoment heen te helpen
 • Om een deelnemer een succeservaring te bezorgen
 • Om een deelnemer een spiegel voor te houden.

Voordelen

 • De kans wordt groter dat de simulatie een positieve uitkomst heeft
 • Er zijn meer aanknopingspunten om vanuit een positieve invalshoek na te bespreken
 • De deelnemer krijgt de kans om zich al tijdens de simulatie te verbeteren, ipv na een nabespreking
 • De deelnemer behaalt makkelijker een succeservaring.

Let op

 • Het kan zeer effectief zijn om een gesprek eerst maar eens vast te laten lopen, zodat de deelnemer ervaart waar zijn gedrag toe leidt.
 • Het onwenselijk dat de acteur simulaties standaard naar een positieve uitkomst ‘stuurt’ middels feedback tijdens het spel
 • Goed vooroverleg tussen trainer en acteur is gewenst.

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.