door acteursbureau Kapok

Feedback tijdens het spel

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:5  min. 5 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

een op een 1 op 1

Wat

De acteur intervenieert in de interactie, middels feedback

Hoe

Tijdens de simulatie geeft de acteur vanuit zijn personage feedback. Hij zegt bijvoorbeeld: “Waarom luister je niet naar me?!” Daarmee geeft hij een signaal af dat de deelnemer in staat stelt zijn gedrag aan te passen.
Feedback tijdens het spel is een sterke interventie door de acteur waarmee hij de deelnemer ‘stuurt’ in de richting van het gewenste gedrag.

Wanneer

  • als je een cursist over een drempelmoment heen wilt helpen en hem een succeservaring wilt bezorgen.
  • als je een cursist een spiegel voor wilt houden.

Voordelen

  • Simulaties hebben vaker een positieve uitkomst. Er zijn meer aanknopingspunten om vanuit een positieve invalshoek na te bespreken.
  • de acteur biedt de cursist de kans om zich nog tijdens de simulatie te herstellen.
  • De cursist behaalt makkelijker een succeservaring.

Let op

  • het kan zeer effectief zijn om een gesprek eerst maar eens vast te laten lopen, zodat de cursist ervaart waar zijn gedrag toe leidt. Dan is het onwenselijk dat de acteur de simulatie naar een positieve uitkomst ‘stuurt’.
  • Goed vooroverleg tussen trainer en acteur is gewenst.

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.