door acteursbureau Kapok

Drie op een rij

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:30 min. 30 min.

Groepsgrootte

tot 12 deelnemers tot 12 deelnemers

Wie doet mee?

drietal drietallen

Wat

Grenzen stellen en je wil uitspreken

Wanneer

Voordat je rollenspellen gaat doen, of na een eerste paar rollenspellen. Leg eerst de techniek van het begrenzen uit.

Ronde 1

Drie deelnemers (A, B, C) staan naast elkaar, de acteur tegenover hen. Instructie deelnemers: "De acteur stapt dadelijk op jullie af en doet iets 'grensoverschrijdends', zoals te dichtbij komen of jullie beledigen. Jullie gaan hem in 3 stappen begrenzen: 

 • A: jij benoemt het gedrag (je staat dicht bij me)
 • B: jij benoemt wat het met je doet (dat vind ik vervelend)
 • C: jij spreekt middels een ik-boodschap uit wat je wil (ik wil dat je een stap naar achteren doet)
Als jullie dat gedaan hebben, schuiven A en B 1 plekje door en gaat C op de plek van A staan; dan doen we het nog een keer en daarna nog een keer, zodat iedereen elke stap gedaan heeft.  

De acteur benadert A, B en C dus 3 keer en gaat daarbij steeds heel lichtjes over een grens: hij beledigt ze, komt te dichtbij, kijkt ze dreigend aan, enz. Dat doet hij met zo min mogelijk agressie; de opzet van de oefening plus zijn nabijheid zorgen al voor genoeg spanning. Als de deelnemer hem volgens de drie stappen begrenzen, stopt hij en gaat terug naar zijn startpositie.

Zorg dat de deelnemers direct begrenzen, coach ze daarop. Bewaak dat ze alleen hun eigen stap doen. Tussendoor nabespreken haalt het ritme eruit, dus wacht daarmee tot het einde van de eerste ronde.

Ronde 2:

Instructie deelnemers: "We doen hetzelfde, met één verschil: de acteur geeft deze keer niet direct gehoor aan het verzoek. Jullie moeten hem dus voor de keuze stellen!

 • A: jij benoemt het gedrag (je staat dicht bij me)
 • B: jij benoemt wat het met je doet (dat vind ik vervelend)
 • C: jij spreekt middels een ik-oodschap uit wat je wil (ik wil dat je een stap naar achteren doet)
 • Maar de acteur doet geen stap naar achteren en dus gaan jullie door:
 • A: jij stelt hem  voor de keus (óf ik beeindig dit gesprek, óf je doet een stap naar achteren)
 • B: jij herhaalt deze keuze en eindigt met: 'wat kies je?'
 • C: jij rondt af: als hij blijft staan, zeg je dat je het gesprek beeindigt, als hij een stap naar achteren doet, bedank je hem"

De acteur blijft deze ronde net zolang staan todat hij een duidelijke of-of keuze heeft gekregen. Als hem de keuze hem op een onduidelijke of wijfelende manier wordt voorgelegd, blijft hij staan en vraagt wat hij wat de bedoeling is. Wanneer B hem laat kiezen, geeft hij toe aan het verzoek.
Let in de nabespreking op het verschil tussen een keuze bieden of een bedreiging uiten. 

Voordelen

1. Laagdrempelig en veilig, deelnemers voelen support van de anderen.
2. Micro-teaching; oefenen op deelvaardigheid.
3. Deelnemers helpen elkaar.

Bron

Ali Sultan

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.