door acteursbureau Kapok

Dilemma spel

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15 - 60 min. 15-60 min.

Groepsgrootte

12 tot 25 deelnemers 12 tot 25 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Regiespel rondom dilemma

Hoe

Zet met tape een lijn in het midden van de ruimte. Zet links van de streep een + teken en rechts een – teken.
Twee acteurs spelen een korte scène van ± 1 minuut , waarin een dilemma uit de praktijk van de deelnemers aan bod komt. Bijv: een cliënt identificeert zich met zijn rijbewijs i.p.v. zijn paspoort, wat niet mag.
De scène stopt op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden: wat doe je? Stel de deelnemers hierover een ja/nee vraag, bijv: 'Help je deze cliënt (+), of help je hem niet (-)'? De deelnemers  nemen plaats aan de + of de – kant van de streep. Hiermee maak je in de ruimte de 2 kanten van het dilemma zichtbaar.
Bevraag de cursisten op hun stellingname. Laat ze ook elkaar bevragen en met elkaar meningen uitwisselen; hiermee verkennen ze alle aspecten van het dilemma.
Tot slot mogen de + en de - groep om de beurt de acteurs 'regisseren': als je de cliënt wel (of niet) helpt, hoe vertel je hem dat?

Zo behandel je meerdere dilemma's, steeds aan de hand van een mini-scène. Om een dilemma aan te scherpen, kun je scènes op elkaar laten voortborduren. Bijv: nu betreft het een cliënt die je al jaren kent. Bovendien geeft hij aan dat als je hem niet helpt, hij zijn uitkering pas over 4 weken krijgt. Wat doe je?

Bron

Paul Devilee, Andre Witbreuk

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.