door acteursbureau Kapok

De Stemmingsmeter

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:deze werkvorm heeft geen tijdsduur tijd naar keuze

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

aantal deelnemers naar keuze groepsvorm naar keuze

Wat

Even de temperatuur meten: hoe zitten de deelnemers erbij?

Een oefening om weerstand boven tafel te krijgen en bespreekbaar te maken.

Hoe

Zorg voor bewegingsruimte en zet een stoel in het midden van de ruimte.
Instructie deelnemers: "Toen je vanochtend opstond heb je ongewtijfeld iets gedacht en gevoeld met betrekking tot deze training. Misschien had je er veel zin in, misschien juist niet, misschien zag je er tegenop? Deze stoel staat symbool voor deze training. Kies dadelijk een plek ten opzichte van de stoel en neem een houding aan die uitdrukt wat je denkt en voelt. Misschien sta je heel dicht bij de stoel, misschien er juist heel ver bij vandaan? Gebruik je hele lijf om het duidelijk te maken."

Kondig een duidelijke startmoment aan en laat de deelenemers positie kiezen.

Terwijl zij op hun plek staan, loop jij rond en interviewt ze kort: "Wat maakt dat jij zo staat?" Heb geen oordeel over wat ze zeggen, ook niet als ze heel negatief zijn, maar bedank ze voor hun eerlijkheid.

Let op

Let er daarbij dan goed op dat niet alle aandacht eenzijdig naar de 'positieve' of 'negatieve' houdingen gaat.

Bron

Lex Mulder

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.