door acteursbureau Kapok

De Roos van Leary I

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:deze werkvorm heeft geen tijdsduur tijd naar keuze

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

aantal deelnemers naar keuze groepsvorm naar keuze

Wat

verbale en non-verbale kenmerken van elk kwadrant verkennen

Hoe

Markeer het kruis van de Roos op de vloer, met aan de uiteinden de letters B(oven), S(amen), O(onder) en T(egen). Leg uit dat je dadelijk een aantal scènes met de acteur gaat spelen. Vraag de deelnemers goed te letten op wat de acteur doet.
Je speelt vier keer dezelfde scène; je vraagt b.v. de acteur om de notulen voor de volgende vergadering te maken. Jij staat buiten het kruis, de acteur neemt bij elke scène plaats in een ander kwadrant. Het gedrag dat hij in elk kwadrant laat zien, moet zowel verbaal als non-verbaal, ondubbelzinnig er bij passen. De scènes duren kort. Tijdens het spel reageer je neutraal op wat de acteur doet; reageer dus niet te sterk op het gedrag van de acteur. Het gaat hier immers om het gedrag van de acteur en nog niet om de interactie.
Na elke scène vraag je de groep wat de acteur deed. Noteer op een flap, in het betreffende kwadrant van de Roos, alle concrete waarnemingen (gebaren, tekst, mimiek, houding, intonatie).
De acteur blijft steeds ‘in character’ in het kwadrant staan en reageert af en toe vanuit z’n rol, zodat de deelnemers nog een beetje kunnen ‘spieken’. Ga zo door alle kwadranten van de Roos.
Na afloop staan er op de flap allerlei concrete gedragskenmerken van de vier kwadranten. Ga hierover met de deelnemers in gesprek en koppel daar theorie omtrent de Roos aan.

Bron

anonymus

bladeren op alfabet
Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.