door acteursbureau Kapok

Contact maken III

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

12 tot 25 deelnemers 12 tot 25 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Contact maken door de ander je volle aandacht te schenken.

Hoe

Maak tweetallen (A, B) en laat ze hun stoelen ergens in de ruimte zetten; niet frontaal tegenover elkaar, maar schuin zodat contact niet gedwongen maar vrijwillig is.

Opdracht aan A:

Maak zonder te praten contact met B. Probeer te spiegelen, te glimlachen, te ontspannen en B uit te nodigen. Als B gaat praten, luister dan en hou het contact in stand. Alles wat B vertelt is welkom.

Opdracht aan B:

Bedenk een verhaal dat je zometeen gaat vertellen, of vertel spontaan wat er in je opkomt. Ga pas praten als je het gevoel hebt dat je echt contact met A hebt.

Na 5 minuten wisselen de rollen.

Voor deze oefening is het nodig dat deelnemers zich rustig kunnen concentreren. Dat kan na een wandeling, na ontspanningsoefeningen, geleide fantasie, enz. Doe de oefening wanneer mensen nog veel energie hebben.

Nabespreken op:

  • A: hoe ging het je af om contact te maken?
  • Wat werkte wel/niet?
  • B: wat maakte dat je wel/niet ging vertellen?

Bron

Hidde Santman

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.