door acteursbureau Kapok

Authenticiteit

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:30  min. 30 min.

Groepsgrootte

12 tot 25 deelnemers 12 tot 25 deelnemers

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Ontdekken dat feedback altijd ook over jezelf gaat

Hoe

Laat de deelnemers een presentatie van 1 minuut voorbereiden over een kul-onderwerp, zoals 'de smaak van een theedoek', '2 lantarenpalen', 'de geschiedenis van een schoenveter', etc.

Stap 1

Geef iedere deelnemer een vel papier en start de presentaties; timer erbij en zorg dat het tempo hoog ligt. Tijdens iedere presentatie schrijven de deelnemers op hun vel de naam van de presentator en één kwalificatie, liefst in één woord. Dit moet een interpretatie zijn, dus niet: 'goed spreektempo', of 'helder verhaal', maar woorden als: 'enthousiast', 'gedragen' of 'lief'. Iedere deelnemer schrijft dus op zijn vel de namen van de presentatoren met daarachter 1 kenmerk. Er komt dus iets te staan als: 'Pim: geestig'; 'Jos: gevoelig'; 'Mirjam: power', enz.

Stap 2

Laat de deelnemers op hun lijst alle namen wegstrepen. Ze houden dus een lijst met kenmerken over: geestig; gevoelig; power; enz.  Iedere deelnemer leest voor wat er op z’n vel staat, maar met 1 toevoeging voor ieder kenmerk: 'Ik ben', of 'Ik heb'. Dus: 'Ik ben geestig'; 'ik ben gevoelig'; 'ik heb power', etc. Vraag iedere deelnemer in hoeverre hij het eens is met wat hij net heeft voorgelezen en of er dingen bij staan die niet kloppen. Bij die laatste vraag je of dat kwaliteiten zijn die hij zou willen hebben? Meestal is het antwoord 'ja'. Daarna kun je op 2 manieren verder:

Stap 3

1) Laat de groep z’n oordeel geven over ieders lijstje. Vaak blijkt dat iemand zichzelf niet geestig vindt, terwijl anderen dat wel vinden. Of ze bevestigen dat iemand die kwaliteit nog mag ontwikkelen en geven tips.
2) Vraag deelnemers wat ze nodig hebben om die kwaliteiten te ontwikkelen. Onderzoek de haalbaarheid en maak er smart doelstellingen van.

Nabespreken op

Als je naar een ander kijkt, kijk je ook naar jezelf: je herkent in de ander kwaliteiten die je zelf hebt of zou willen hebben. Door anderen iets terug te geven en daarna de woorden aan jezelf toe te kennen, ontdek je wat je kwaliteiten zijn en welke kwaliteiten je waardevol vindt, ook al denk je er nog niet over te beschikken.

Bron

Annemieke van den Heuvel

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.