door acteursbureau Kapok

Assertiviteit

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:20  min. 20 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Speels het Assertiviteitsmodel demonstreren

Hoe

Zet met tape twee assen op de vloer; dit levert vier kwadranten op. De deelnemers zien (nog) niet waar het geheel voor staat. Teken op een flap hetzelfde en zet bij de horizontale as 'rekening houden met de ander' en bij de verticale as 'rekening houden met jezelf'. Bedek de flap.

Instructie deelnemers

De acteur en ik (trainer) spelen zo een scène over twee buurmannen. Ik  ga buurman Gerard vragen of ik zijn camera mag lenen voor een outdoorweekendje. Ik weet niet of het gaat lukken, want ik heb laatst zijn hogedrukspuit kapot gemaakt en die moet ik nog steeds laten repareren. Maar goed, ik probeer het gewoon. Let vooral goed op Gerard.

Het spel

Jij (trainer) staat buiten het kruis en vraagt of je de camera kunt lenen. Gerard (acteur) staat in het vak ‘sub-assertief’ (de deelnemers weten nog niet waar dat vak voor staat) en geeft uiteindelijk, duidelijk tegen z'n zin, de camera mee.

Nabespreken

Direct na de scène onthul je als trainer de flap met het model erop. Leg alleen uit waar de assen voor staan, dus niet de vakken. Vraag de deelnemers of ze vinden dat Gerard wel/niet rekening hield met zichzelf  én of hij wel/niet rekening hield met de ander. Vraag naar het gedrag van Gerard: wat zagen jullie hem doen? Vul op flap het concrete gedrag + bijhorende teksten in.
Op soortgelijke wijze ga je met Gerard door de kwadranten: ‘manipulatief’ en ‘agressief’: eerst spelen, dan relateren aan de assen, vervolgens gedrag invullen. (speel dezelfde scène, maar Gerard geeft de camera niet meer mee).

Assertief

Het kwadrant ‘assertief’ pak je anders aan: vraag de deelnemers hoe Gerard deze situatie zodanig kan aanpakken, dat hij én rekening houdt met zichzelf én met de ander. Dit gaat in de vorm van een regiemodel: de deelnemers ‘regisseren’ de acteur richting het gewenste gedrag, zowel qua tekst als houding, mimiek, etc. Na afloop vul je samen met de cursisten het laatste kwadrant in.

Nabespreken op

  • assertiviteit
  • rekening houden met de ander, rekening houden met jezelf

Let op

Stem goed af met de acteur over de manier waarop hij de vier gedragsstijlen neerzet; het moet per kwadrant duidelijk verschillen in houding, mimiek en teksten.

Varianten

In plaats van een regiemodel voor het kwadrant ‘assertief’, speelt de acteur de rol van de lenende buurman en kunnen de deelnemers om beurten Gerard zijn. Nabespreken op dezelfde assen: ‘rekening houden met jezelf, en rekening houden met de ander’. De acteur beloont assertief gedrag, hij escaleert bij de andere stijlen.
De toeschouwers mogen naderhand aangeven in welk kwadrant ze het gedrag van de deelnemer vinden passen.

Bron

Wilfried Vercammen

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.