door acteursbureau Kapok

Als gesloten vragen niet werken

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

tweetal tweetallen

Wat

Hilarische oefening die je dwingt open vragen te stellen

Hoe

Maak tweetallen (A, B). Laat alle deelnemers een vreemde hobby bedenken (of geef ze er 1), zoals ‘IJszeilen op de Noordpool' of 'Gratis in 5-sterren horels slapen'. 
Instructie deelnemers: “A bevraagt B op zijn hobby, zoals ‘IJszeilen op de Noordpool”. Op iedere gesloten vraag antwoordt B ‘Nee’, ook als het waar is! Dus als A vraagt: ‘Oefen jij je hobby op de Noordpool uit?’, zeg je ‘Nee’, ook al doe je dat dus wel. Vervolgens moet A proberen zijn vraag open te maken". 
Loop rond en zorg dat de B's nadrukkelijk 'Nee' zeggen bij een gesloten vraag én stimuleer de A's om de vraag open te maken. Na een paar minuten wisselen A en B van rol.
Dit is hilarisch om te doen. En het maakt niet alleen de vragensteller maar ook degene die bevraagd wordt zeer alert op open en gesloten vragen.

Zakelijke Variant

Als je de deelnemers liever over een werk-gerelateerd onderwerp laat praten, laat ze dan een succesverhaal kiezen, zoals een geslaagd project, een flitsende presentatie of een promotie.

Bron

anonymus

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.