door acteursbureau Kapok

Alles heeft een ritme

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:deze werkvorm heeft geen tijdsduur tijd naar keuze

Groepsgrootte

het aantal deelnemers is onbeperkt aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

de groepsvorm is niet opgegeven groepsvorm naar keuze

Wat

Klapspelletje: concentratie en doorzettingsvermogen

Hoe

Ga op een stoel zitten en doe voor: klap met je handen op je knieën en wijs dan met je handen naar links, naar rechts of naar boven. Geef weer een klap en wijs weer met je handen naar links, naar rechts of naar boven. Ga zo door, in een duidelijk ritme,  maar niet in een vast patroon: klap - wijs; klap - wijs, klap - wijs, etc.
Zet tweetallen op stoelen tegenover elkaar en laat ze het uitproberen en samen een ritme vinden; soms wijzen ze in dezelfde richting, soms niet.
Als ze een ritme te pakken hebben, voeg je een opdracht toe: "Iedere keer als jullie toevallig dezelfde kant opwijzen, wijzen jullie direct naar elkaar en roepen: "Pieuw!" Daarna gaan jullie onmiddelijk weer door met klap - wijs, klap - wijs".

De uitdaging is om gespitst te blijven op een gelijke beweging én om door te gaan in hetzelfde ritme wanneer je "Pieuw!" hebt geroepen.

Bron

Sandor Barsony

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.