door acteursbureau Kapok

Allemaal tegelijk oefenen

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:15  min. 15 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Alle cursisten oefenen tegelijk, in tweetallen.

Hoe

Maak tweetallen (A,B) en zet de A's en B's in rijen tegenover elkaar, iedere A tegenover zijn eigen B. Geef ze allemaal dezelfde opdracht, bv in een feedbacktraining: “Geef een collega die 3 keer achter elkaar te laat op het werkoverleg is verschenen feedback en hanteer daarbij de regels die we behandeld hebben. De A’s beginnen, ze hebben er 45 seconden voor. Als B zeg je niets, maar luistert of A de feedbackregels toepast. Als A klaar is, mag B”.
Geef het startteken en laat ze oefenen. Bespreek kort na en geef, indien nodig, extra instructie (ook kort). Herhaal deze rondjes totdat iedereen de techniek in de vingers heeft.
Neem zelf wat afstand; de kracht van de vorm is dat iedereen vrijuit kan oefenen met de techniek.

Wanneer

  • Om alle cursisten een vaardigheid of gesprekstechniek te laten oefenen.
  • Als voorbereiding op het oefenen met de acteur
  • Zeer geschikt aan het begin van een training, maar ook later als bv blijkt dat deelnemers moeite hebben met een bepaalde (deel)vaardigheid.

Voordelen

  • Ideaal om cursisten snel en veel een (deel)vaardigheid te laten oefenen.
  • Laagdrempelig en veilig. Niemand staat in het middelpunt.
  • Creëert lol en energie.
  • Creëert een sfeer van verbondenheid.
  • Cursisten leren van elkaar.

Let op

Benadruk tijdens de instructie dat de tegenspeler niet teveel tegengas geeft: de ander moet de kans hebben om de techniek op zijn eigen manier en tempo toe te passen.

Bron

Lisette van Oosterhout

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.